Natuurlijk zijn we daarmee nog niet in veilig vaarwater, maar een gezonde financiële positie komt wel dichterbij. In de aanloop naar een nieuwe pensioenregeling, is die financiële gezondheid extra belangrijk. Want hoe beter we ervoor staan, hoe makkelijker het straks is de overstap te maken. Als er geen tekorten zijn, hoeven we die pijn ook niet te verdelen.

Blijft de druk op de zorg beheersbaar?

In de sectoren zorg en welzijn, maar ook in sport en cultuur waar we de pensioenen verzorgen, speelden de afgelopen drie maanden hele andere zorgen. Daar gaat het niet over abstracte cijfers als dekkingsgraden, rentestanden en rendementen. Daar werden andere, heel concrete cijfers met argusogen gevolgd: het aantal dagelijkse besmettingen en de ziekenhuis- en IC-opnames. Zou de druk op de zorg beheersbaar blijven? Zou het land weer open kunnen? Kunnen er weer concerten plaatsvinden, en festivals? 

Hoopvolle cijfers stijgen angstig snel

Tot 30 juni zag het er spectaculair goed uit. Veel zorgwerkers, maar ook mensen in de cultuursector, keken hoopvol naar die cijfers. We weten nu dat slechts enkele dagen na het einde van juni, de cijfers plotseling angstig snel begonnen te stijgen. 

Zorgwerkers verdienen een rustige zomer

Ik hoop dat we deze zomer samen een goede balans vinden tussen individueel ontspannen en samen verantwoordelijkheid nemen. Zodat we ook als het losser gaat, blijven zorgen voor elkaar. Dat is in het belang van ons allemaal, en zéker in het belang van de mensen die werken in de zorg. Zij hebben meer dan een jaar lang tropenroosters gedraaid, met hoge verzuimcijfers als gevolg. Als er één groep is die een rustige zomer verdient, dan zijn zij het.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk

Nieuwe zorgmedewerkers zijn tevreden over hun baan

06-07-2021 | Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor de werkdruk in de zorg. Die werkdruk is op veel plaatsen al jaren hoog, en corona deed er nog een flinke schep bovenop.

Je bent rijker dan je denkt

08-06-2021 | Ruim honderdduizend euro per persoon. Dat is het gemiddelde bedrag dat we bij PFZW hebben staan voor de mensen die nu werken in de sector zorg en welzijn én voor de mensen die al met pensioen zijn.