Vier jaar geleden, op de vooravond van Internationale Vrouwendag 2017, kwam er onverwacht een standbeeld bij, óók een beeld van onverschrokkenheid: een meisje dat de stier stoer en onbevreesd in de ogen kijkt. Fearless girl, is haar naam. Het beeldje werd later verplaatst, en kijkt nu even onbevreesd de New Yorkse aandelenbeurs recht in de ogen. Het meisje staat symbool voor de strijd voor gendergelijkheid, juist ook in de traditioneel door mannen gedomineerde financiële wereld. Die strijd is nog lang niet gestreden. 

Beeld: ANP

Ook buiten de financiële sector is er nog een kloof te dichten tussen mannen en vrouwen. Zo las ik deze week over een intrigerend onderzoek – van onder meer De Nederlandsche Bank – naar het verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om financiële geletterdheid. Uit het experiment dat de onderzoekers deden, bleek dat vrouwen veel vaker dan mannen het antwoord “weet niet” geven bij vragen die financiële kennis meten. En nu komt het: wanneer deze antwoordcategorie werd weggehaald, kozen vrouwen vaak het juiste antwoord. De onderzoekers concluderen dat de kloof tussen mannen en vrouwen op het gebied van financiële geletterdheid voor een belangrijk deel is te verklaren uit het lagere zelfvertrouwen van vrouwen op dit gebied. Een gebrek aan zelfvertrouwen dat dus vaak onterecht blijkt. Wat meer onbevreesdheid – zoals de fearless girl in New York – zou vrouwen dan ook goed passen.

Deze week verscheen een column van mijn hand in pensioenvakblad PBM, die ook over de financiële zelfredzaamheid van vrouwen ging. U leest de column hier.

Joanne Kellermann 
Voorzitter bestuur PFZW  

Geef uw mening over deze publicatie

Ook in Kellermanns Kijk