Nettobedrag

Bij het berekenen van de nettobedragen van uw PFZW-pensioen moeten we rekening houden met een aantal zaken. Hieronder leggen we uit welke dat zijn. 

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting wordt in principe niet op uw pensioen bij PFZW toegepast. Tenzij u zelf heeft aangegeven dat u dat wilt. U ziet dat dan terug in de tekst bij het nettobedrag. Uw loonheffingskorting wijzigt u op uw profielpagina.

Vakantietoeslag

Het nettobedrag is zonder 8% vakantietoeslag. U krijgt de vakantietoeslag elk jaar in mei.

Bijdrage Zvw

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet passen we toe op uw nettobedrag.