Terug naar overzicht

Op deze opbouw is uw pensioen gebaseerd

Meerdere gebeurtenissen hebben invloed op hoeveel pensioen u opbouwt. Als u meer of minder gaat verdienen, bijvoorbeeld. Of als u onbetaald verlof opneemt, tijdelijk werkloos bent of arbeidsongeschikt raakt. In dit persoonlijke overzicht ziet u alle periodes waarin u pensioen heeft opgebouwd.

Terug naar overzicht