Pensioenraad

De pensioenraad is een belangrijk orgaan binnen de organisatie. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en ouderenorganisaties. De Pensioenraad adviseert het bestuur over zaken als verhoging van de pensioenen (indexering) en begroting. Pensioengerechtigden zijn via de volgende ouderenorganisaties vertegenwoordigd in de Pensioenraad:

•             Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW (BPP)
De BPP vertegenwoordigt alle pensioengerechtigden van PFZW. Het belangrijkste doel van de BPP is om pensioengerechtigden inspraak en medezeggenschap te geven over het beheer van hun pensioengeld.

Meer informatie of lid worden: ga naar de website van de BPP.

•             FNV Senioren
FNV Senioren behartigt de belangen van senioren (ofwel oud-werknemers) uit verschillende sectoren, waaronder zorg en welzijn. FNV Senioren zet zich in voor betaalbare zorg, een goed pensioen en een goed huis.

Meer informatie en lid worden: ga naar de website van FNV Senioren

•             ANBO
De ANBO behartigt de belangen van ouderen op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid. De ANBO richt zich daarbij op alle ouderen van Nederland.

Meer informatie of lid worden: ga naar de website van de ANBO.

Het bestuur van PFZW

Het bestuur van PFZW bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers-, werkgeversorganisaties en een gekozen bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Iedere vijf jaar vindt er een verkiezing plaats voor een nieuw bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Alle pensioengerechtigden van PFZW krijgen dan de mogelijkheid om te stemmen op de kandidaat van hun voorkeur.

Zie wie er op dit moment namens de pensioengerechtigden in het bestuur van PFZW zit.