Pensioenraad

De pensioenraad is een belangrijk orgaan binnen de organisatie. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De pensioenraad adviseert het bestuur over zaken als indexering en begroting. Pensioengerechtigden zijn ook vertegenwoordigd in de pensioenraad.

Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW

De belangenvereniging van pensioengerechtigden van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP) vertegenwoordigt alle pensioengerechtigden van PFZW. Het belangrijkste doel van de BPP is om pensioengerechtigden inspraak en medezeggenschap te geven over het beheer van hun pensioengeld.

BPP vertegenwoordigt u in de pensioenraad van PFZW. In de pensioenraad valt onder andere de beslissing of uw pensioen dit jaar verhoogd wordt. BPP heeft adviesrecht over besluiten van het fonds tot indexatie en vormt binnen dit orgaan een belangrijk tegenwicht tegen werkgevers– en werknemersorganisaties. 

BPP volgt de ontwikkelingen van PFZW op de voet. Als er nieuws is, wordt u daar over geïnformeerd. BPP behartigt ook de individuele belangen van haar leden en werkt samen met andere organisaties van gepensioneerden.

Meer informatie of lid worden: ga naar de website van de BPP.

Werknemersorganisaties

Het bestuur van PFZW bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. De bestuursleden van de werknemersorganisaties vertegenwoordigen FBZ, FNV Zorg en Welzijn, FNV, NU '91 en CNV Connectief.