Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Pensioen 1-2-3 Instapregeling


Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Werknemers in zorg en welzijn bouwen verplicht pensioen bij ons op via de werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. Voor u geldt de Instapregeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse pensioenoverzicht, op MijnPFZW en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

In de 1e laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van PFZW.