Pensioen 1-2-3

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). U bouwt via uw werkgever pensioen bij ons op. Voor u geldt de Instapregeling. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Instapregeling van PFZW. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse pensioenoverzicht, op MijnPFZW en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

In de 1e laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van PFZW.