De premie gaat in twee stappen omhoog

U betaalt premie voor de opbouw van uw pensioen, dat gaat automatisch van uw bruto salaris. Uw werkgever betaalt ook een deel van uw premie. U en uw werkgever gaan samen meer betalen.

  • Per 1 januari 2021 gaat de premie 1,5% omhoog van 23,5% naar 25%
  • Per 1 januari 2022 gaat de premie 0,8% omhoog van 25% naar 25,8%

Waarom gaat de pensioenpremie omhoog?

De lage rente waarmee we moeten rekenen van de overheid, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Daarnaast verwachten we op de lange termijn een lager rendement op onze beleggingen, dan waar we eerder mee rekenden. Dit komt door de huidige economische omstandigheden. Door deze twee factoren is het noodzakelijk om de premie te verhogen, om de pensioenen van nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen.

Wat betekent de premieverhoging voor uw netto salaris?

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van de eerste stap van de premieverhoging, per 1 januari 2021. Het percentage dat u werkt (deeltijd of fulltime) is van invloed op uw premie. De voorbeelden zijn berekend op het percentage genoemd in de tabel. Werkt u meer, dan wordt het bedrag hoger, werkt u minder wordt het bedrag lager per maand.

Salaris netto per maand U werkt ...% Premiestijging netto per maand
€ 1.000 60% € 6,00
€ 1.300 75% € 7,00
€ 1.600 55% € 7,50
€ 1.900 75% € 9,00
€ 2.300 70% € 13,00
€ 2.750 100% € 13,50
€ 4.000 100% € 28,00

Premie en pensioen in de toekomst

Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen sinds 8 jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven afhankelijk van de economie, de regels van de overheid, de beleggingen en beurskoersen. 

Uw pensioen in 2021

Uw pensioen gaat in 2021 niet omhoog. Als de dekkingsgraad op 31 december 2020 bekend is, weten we of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Die kans is nog steeds reëel. Hierover informeren wij u persoonlijk begin 2021. Goed om te weten: als PFZW moet verlagen, gaat de premie niet nog een keer omhoog.