De nieuwe regels voor pensioen

We zijn blij met het uitgewerkte pensioenakkoord waarin de nieuwe regels voor pensioen zijn beschreven. Want die laten duidelijker zien hoe uw pensioen tot stand komt. Die duidelijkheid draagt bij aan het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Als zichtbaar is wat er opzij is gezet, dan ziet iedereen dat ze later een goed pensioen kunnen verwachten. 

Hieronder leest u wat er tot nu toe bekend is over het nieuwe pensioenstelsel, waarin de nieuwe regels voor pensioen zijn afgesproken. De komende tijd wordt meer bekend over wat dit betekent voor uw persoonlijke pensioen. Dit laten we u natuurlijk weten.

Algemeen

Wat blijft hetzelfde?

In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit het huidige stelsel behouden:

  • Als u met pensioen bent, blijft u zo lang u leeft pensioen ontvangen.
  • Pensioen blijft een van de arbeidsvoorwaarden in het arbeidscontract met uw werkgever.
  • U bouwt automatisch pensioen op door samen met uw werkgever premie te betalen. U betaalt uw deel automatisch van uw bruto salaris.
  • We delen de kosten en de risico’s, en we beslissen samen. Daardoor kunnen we economische tegenvallers beter aan dan wanneer ieder voor zich handelt.
Wat verandert er?

De dekkingsgraad en rekenrente spelen geen rol meer

  • We gaan naar een pensioen dat meebeweegt met de economie. In goede tijden gaat het pensioen omhoog, in slechte economische tijden gaat het omlaag. Het maakt een einde aan de focus op dekkingsgraden en discussies over de rekenrente.
  • De nieuwe regels voor pensioen leggen de nadruk op waar het om gaat bij pensioenopbouw: de ingelegde premie gebruiken om te beleggen en zo geld verdienen voor een goed pensioen. Samen vormen we een reserve voor mindere tijden. Zo voorkomen we dat de ene generatie slechter af is dan de andere, bijvoorbeeld als de economie net in een dip zit wanneer u met pensioen gaat. Dat risico delen we samen.
Wanneer merk ik iets van de veranderingen?
  • De komende jaren ondernemen we geleidelijk stappen om het nieuwe stelsel toe te passen. Uiterlijk per 1 januari 2027 moet PFZW over zijn op de nieuwe pensioenregeling.
  • Eerst wordt het uitgewerkte akkoord nog omgezet in wetgeving. Vervolgens moet een pensioenfondsbestuur, ook dat van PFZW, binnen de kaders van die wetgeving de nodige keuzes maken. 

De laatste ontwikkelingen

Nieuwe pensioenwet naar Raad van State

26-11-2021 | Het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet is naar de Raad van State gestuurd. Het kabinet verwacht dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer kunnen. De wet moet uiterlijk 1 januari 2023 ingaan. Pensioenfondsen hebben dan maximaal vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wet. PFZW streeft ernaar eerder dan op 1 januari 2027 klaar te zijn voor het nieuwe pensioen.

Nieuwe pensioenwet gaat een jaar later in

12-05-2021 | De nieuwe pensioenwet gaat een jaar later in, dit wordt nu uiterlijk 1 januari 2023. Omdat de nieuwe wet ingewikkeld is en er veel vanaf hangt, geeft minister Koolmees aan dat er meer tijd nodig is voor de uitwerking. Door deze verschuiving hebben pensioenfondsen ook een jaar langer de tijd om volledig over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel. Op uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioen. Maar als fondsen daar al eerder klaar voor zijn, kunnen zij ook eerder al overstappen. PFZW streeft ernaar eerder dan op deze uiterste datum klaar te zijn voor het nieuwe pensioen. 

Reactie PFZW op de wetsvoorstellen

12-2-2021 | Tot en met 12 februari kon iedereen op de wetsvoorstellen voor het pensioenstelsel reageren, tijdens de zogenoemde internetconsultatie. PFZW maakt graag gebruik van die mogelijkheid, om de belangen van onze deelnemers en werkgevers zo goed mogelijk te dienen. Samen met andere pensioenfondsen reageren we via de Pensioenfederatie gezamenlijk. Daarnaast zetten we in onze eigen reactie nog een aantal accenten.

Een bedrag ineens opnemen

Vanaf 2023 krijgt u de mogelijkheid om een bedrag op te nemen. Dat zit zo: als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen een deel van uw opgebouwde pensioen in een keer te laten betalen. Dat staat in een nieuwe wet. 

Hoe gaat het verder?

Hieronder leest u wat u ongeveer kunt verwachten van de ontwikkelingen. Een wijziging in het pensioenstelsel is een grote klus, daarom is er veel tijd nodig om alles zorgvuldig door te voeren. 

Juli 2020
De uitwerking van het pensioenakkoord door werkgevers, vakbonden en kabinet is klaar.

December 2020 - februari 2021
Internetconsultatie nieuwe regels voor pensioen.

Begin 2022
Het wetsvoorstel voor de nieuwe regels voor pensioen gaat naar de Tweede Kamer. Als het voorstel door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat op 1 januari 2023. Vanaf dat moment kunnen pensioenfondsen die dat willen en daar klaar voor zijn, overstappen naar de nieuwe regeling.

2023 - 2026
Als de wet is ingegaan, kunnen er concrete afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers. Pensioenfondsen kunnen daarna de nieuwe pensioenregeling in elkaar gaan zetten. In deze periode kunnen pensioenfondsen overstappen naar de nieuwe regeling.

1 januari 2027
Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioen. Vanaf deze dag gelden de nieuwe regels voor iedereen.