Nog geen duidelijk startmoment van de pilot

Het is nog onduidelijk wat precies de inhoud van de experimenteerwet wordt en wat dit kader betekent voor de inhoud van onze pilot. Hierdoor kunnen wij op dit moment nog geen duidelijkheid geven wanneer we starten met de werving van zzp’ers en wanneer de pilot start.

Experimenteerwet in ontwikkeling

Er is een experimenteerwet nodig die mogelijk maakt dat zzp’ers vrijwillig kunnen toetreden tot een pensioenfonds. Het conceptwetsvoorstel wat er nu ligt biedt weinig ruimte voor pensioenfondsen om te experimenteren. PFZW en ook andere pensioenfondsen hebben commentaar ingediend op het conceptwetsvoorstel. Lees onze reactie

Veel enthousiaste reacties van opdrachtgevers

We hebben tot nu toe veel enthousiaste reacties van opdrachtgevers ontvangen. Ook hebben al enkele zzp’ers aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de pilot.

PFZW werkt aan zzp-pensioen voor cultuursector

Samen met sociale partners in de sector cultuur zijn we bezig om een pensioenoplossing voor zelfstandigen in onze sector te onderzoeken. Het werken aan deze pensioenoplossing is gestart vanuit de behoefte van zzp’ers zelf en houdt rekening met het onregelmatige inkomen en de dynamiek van het werk van zelfstandigen. Lees meer

Interview PFZW en cultuursector doen pilot met zzp-pensioen

Pensioen voor zzp’ers? Als het aan de Federatie van werkgevers in de cultuur en PFZW ligt, gaat er op korte termijn een pilot van start. Jan Brands van de Federatie van werkgevers in de cultuur: ‘Als we met z’n allen vinden dat het pensioen van zzp’ers een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is, moeten we snel een oplossing vinden.’ Lees het hele interview