U heeft de volgende informatie nodig voor uw aangifte:
  • loon
  • loonbelasting/volksverzekeringen
  • ingehouden loonheffing
  • ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet

Het kan zijn dat uw gegevens al zijn ingevuld op de aangifte die u bij de Belastingdienst heeft gedownload. Controleer de gegevens dan goed met de informatie in onze jaaropgave.

Vul deze gegevens in bij uw inkomen onder Box 1. Let op! U kunt een naheffing krijgen. Wanneer u pensioen ontvangt, krijgt u ook te maken met een andere manier van belasting betalen. Het is goed om hierbij stil te staan, zodat u weet wat u kunt verwachten.  

Jaaropgave downloaden

U kunt uw jaaropgave vanaf eind januari downloaden in MijnPFZW. U logt dan eerst veilig in met uw DigiD.

Was deze informatie nuttig voor u?