Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

U bent niet met pensioen, u bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap en u heeft geen kinderen jonger dan 21 jaar

Het is goed om te weten wat er voor uw nabestaanden geregeld is als u overlijdt. En wat er dan met uw pensioen gebeurt. Dit leggen we u hieronder uit.

Wat is er geregeld voor uw partner?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen na uw overlijden. Dit is een maandelijkse uitkering. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden en wordt overgemaakt totdat uw partner zelf overlijdt. Uw partner ontvangt automatisch een aanvraagformulier wanneer hij of zij in aanmerking komt voor partnerpensioen. Of er partnerpensioen is en hoeveel, ziet u op MijnPFZW of op uw uniform pensioenoverzicht.

Was deze informatie nuttig voor u?