Financieel crisisplan

Zoals vereist op grond van artikel 145 in de Pensioenwet heeft PFZW een crisisplan opgesteld.

Een financieel crisisplan heeft tot doel een fonds voor te bereiden op crisissituaties. Met een goed financieel crisisplan weet een fonds welke maatregelen het kan gaan nemen en op welke wijze deze maatregelen helpen om het fonds uit de crisis te loodsen. Het crisisplan is in 2015 aangepast aan het nieuwe FTK.

U vindt het Financieel crisisplan in bijlage 8 van de
Actuariële- en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).

Naar de ABTN