Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van de stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (“PFZW”).

Het bestuur van PFZW stelt deze uitgangspunten vast. De Pensioenwet bepaalt dat de bezittingen samen met de te verwachten inkomsten, van een pensioenfonds toereikend moeten zijn om de uit de statuten en reglementen voortvloeiende verplichtingen te kunnen dekken.

U vindt de verklaring inzake de beleggingsbeginselen in bijlage 7 van de
Actuariële- en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).

Naar de ABTN