De PFZW Instapregeling

Wat is de PFZW Instapregeling?

De Instapregeling biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om geleidelijk in te stromen in de collectieve pensioenregeling.

Welke pensioensoorten biedt de Instapregeling van PFZW?

In de Instapregeling bouwt u verschillende soorten pensioen op.

Pensioen 1-2-3

Bekijk in een oogopslag wat er voor u is geregeld.

Hoe werkt het?

In de PFZW Instapregeling betalen u en uw werkgever samen premie en bouwt u pensioen op. U start met een ‘instappremie’, een lagere pensioenpremie dan in onze collectieve basispensioenregeling. U bouwt pensioen op naar verhouding.

Wat is het verschil met de collectieve basisregeling?

Op welke punten wijkt de Instapregeling af van de collectieve basispensioenregeling van PFZW?