Hoe werkt het?

In de PFZW Instapregeling betalen u en uw werkgever samen premie en bouwt u pensioen op. U start u met ‘instappremie’, een lagere pensioenpremie dan in onze collectieve basispensioenregeling. U bouwt pensioen op naar verhouding. Elk jaar gaat de premie iets omhoog en gaat u meer pensioen opbouwen.

Acht premietreden

De Instapregeling van PFZW kent acht stappen ofwel 'premietreden'. U groeit stapsgewijs toe naar de premie van de collectieve basisregeling. Bij de laagste premietrede bedraagt het premiepercentage 30% van de volledige pensioenpremie. Bij elke volgende trede komt er 10% bij. Na maximaal zeven jaar geldt de volledige pensioenpremie. Vanaf dat moment betalen u en uw werkgever samen het volledige premiebedrag.

Premietredes instapregeling

In de onderstaande tabel ziet u de 8 premietredes met de bijbehorende percentages voor 2019.

Premietrede Instappercentage Instappremiepercentage​
1​ 30%​ 7,05%​
2​ 40%​ 9,40%​
3​ 50%​ 11,75%​
4​ 60%​ 14,10%​
5​ 70%​ 16,45%​
6​ 80%​ 18,80%​
7​ 90%​ 21,15%​
8​ 100%​ 23,50%​

 

De bedragen in deze tabel hebben betrekking op de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Bij de premie in de tabel komt nog de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, dat is in 2019 0,6%.

Uw Instappremie

Uw werkgever bepaalt op welke premietrede uw pensioenopbouw start. Vanaf dat premieniveau gaat u elk jaar per 1 januari ten minste 10% (één premietrede) meer premie betalen. Uw werkgever bepaalt ook met hoeveel premietreden uw premie het volgende jaar stijgt.