Premietredes instapregeling

In de onderstaande tabel ziet u de 8 premietredes met de bijbehorende percentages voor 2019.

Premietrede Instappercentage Instappremiepercentage​
1​ 30%​ 7,05%​
2​ 40%​ 9,40%​
3​ 50%​ 11,75%​
4​ 60%​ 14,10%​
5​ 70%​ 16,45%​
6​ 80%​ 18,80%​
7​ 90%​ 21,15%​
8​ 100%​ 23,50%​

 

De bedragen in deze tabel hebben betrekking op de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Bij de premie in de tabel komt nog de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, dat is in 2019 0,6%.