Wat is het verschil met de collectieve basisregeling?

De Instapregeling is nagenoeg gelijk aan de collectieve basisregeling. Voor een aantal producten is het opbouwpercentage afhankelijk van de premietrede die voor u geldt.

Dit zijn de verschillen

Opbouwpercentage

Elk jaar betaalt u samen met uw werkgever premie. Hiervoor krijgt u pensioenopbouw terug. U betaalt over een deel van uw salaris een bepaald percentage aan premie. Dat is het opbouwpercentage. U bouwt 1,75% aan ouderdomspensioen op en 0,625% aan partnerpensioen. In de Instapregeling is het opbouwpercentage afhankelijk van de premietrede die voor u geldt.

Arbeidsongeschiktheid

In de Instapregeling bent u volledig verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, eventueel aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW ? Dan blijft u op kosten van PFZW ouderdoms-, partner en wezenpensioen opbouwen op dezelfde premietrede als uw werkende collega's.

Partnerpensioen

Zolang u pensioen opbouwt, is uw partner verzekerd voor partnerpensioen. Net als in de collectieve basisregeling. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Wij krijgen de gegevens door van de gemeente. Woont u officieel samen? Dan is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt.

Meer over trouwen/samenwonen en uw pensioen

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van:

  • de premietrede waarop pensioenopbouw plaatsvond op het moment waarop u overlijdt
  • het aantal jaren dat u pensioen opbouwde bij PFZW
  • het aantal jaren vanaf het moment van overlijden tot het moment waarop u de AOW-leeftijd zou bereiken
  • het salaris dat u in die jaren heeft verdiend en uw deeltijdfactor
  • de eventuele nabestaandenuitkering van de overheid (Anw-uitkering) voor uw partner
  • de AOW-uitkering die uw partner vanaf zijn eigen AOW-leeftijd ontvangt

Overlijdt u terwijl u geen pensioen meer opbouwt? Dan heeft uw partner recht op het opgebouwde partnerpensioen over de jaren dat u pensioen heeft opgebouwd in de Instapregeling.

Anw-compensatiepensioen

Ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering? Dan vult PFZW het partnerpensioen aan wanneer u overlijdt. Met hoeveel hangt af van het aantal pensioenjaren dat u tot uw AOW-leeftijd zou hebben gehaald. Hoe lager dat aantal pensioenjaren, hoe lager de aanvulling. De hoogte van deze aanvulling hangt ook af van de premietrede voor de pensioenopbouw op het moment van overlijden.

Verlof en werkloosheid

Wordt u ontslagen of gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in veel gevallen verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden, alsof u nog pensioen opbouwt. De hoogte van partner- en wezenpensioen hangt af van de premietrede waarop u pensioen opbouwde op het moment van overlijden.

Waardeoverdracht

Heeft u ook al ergens anders pensioen opgebouwd of ingekocht? Dan mag u dit pensioen 'meenemen' naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht. Dit pensioen vertalen wij naar extra 'deelnemingsjaren' in de pensioenregeling van PFZW. Het overgedragen pensioen wordt daarbij uitgedrukt in gewone deelnemingsjaren, volgens de collectieve pensioenregeling. Dus niet in 'instapjaren' volgens de Instapregeling.

Uit dienst

Gaat u uit dienst bij uw huidige werkgever? En gaat u niet aan het werk bij een andere werkgever waarvoor PFZW de pensioenen verzorgt? Dan stopt uw pensioenopbouw bij PFZW. In de Instapregeling is het niet mogelijk om uw pensioenopbouw vrijwillig - op eigen kosten - voort te zetten bij PFZW.