Wat bouwt u op?

In de Instapregeling bouwt u verschillende soorten pensioen op, net als in de collectieve basisregeling.

Uw pensioen

In de Instapregeling bouwt u het volgende op:

  • Ouderdomspensioen
  • Partnerpensioen voor uw partner, als u overlijdt
  • Wezenpensioen voor uw kinderen jonger dan 21 jaar, als u overlijdt
  • Anw-compensatiepensioen: voor uw partner, als u vóór uw AOW-leeftijd overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW

Meer informatie over de Instapregeling van PFZW

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, verliest u een deel van uw inkomen. Dat heeft ook gevolgen voor uw pensioen. In de Instapregeling is ook hiervoor iets geregeld. Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Zoals dat ook geldt in de collectieve basisregeling.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen

Let op: de Instapregeling wijkt op enkele punten af van de algemene collectieve pensioenregeling van PFZW.

Lees wat de verschillen zijn