Hoe is uw pensioen geregeld?

 Introductie

Download

 

 

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Werknemers in zorg en welzijn bouwen verplicht pensioen bij ons op via de werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse pensioenoverzicht, op MijnPFZW en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van PFZW.

Direct naar

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen 

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioenMeer

Overlijdt u wanneer u nog steeds pensioen opbouwt bij PFZW? Dan krijgt uw partner een volledig partnerpensioen.

Overlijdt u wanneer u geen pensioen meer opbouwt bij PFZW? Dan wordt dit anders. Meer

 
Wezenpensioen 

Overlijdt u en heeft u kinderen? Dan krijgen zij wezenpensioenMeer

Arbeidsongeschiktheidspensioen 

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, zonder dat u daarvoor zelf premie betaalt. Dit noemen we premievrije pensioenopbouw.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u daarnaast recht op arbeidsongeschiktheidspensioenMeer

 
Reglement 

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk dan op pfzw.nl. Lees ook ons pensioenreglement.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Geen partnerpensioen 

Overlijdt u wanneer u geen pensioen meer opbouwt bij PFZW? Dan krijgt uw partner slechts een gedeeltelijk partnerpensioen van ons.

 

Hoe bouwt u pensioen op?

Hoe bouwt u pensioen op? 

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 • AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
 • Pensioen bij PFZW. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 • Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer

Middelloonregeling 

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u straks krijgt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Meer

Oppbouwpercentage 

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Want over € 12.426,- bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutoloon min het drempelbedrag bouwt u elk jaar 1,75% aan pensioen op. Meer

Boven een bepaald inkomen bouwt u geen pensioen op. In 2019 is dat boven een fulltime salaris van € 107.593,- bruto per jaar.

Premieverdeling beide zevenenzestig 

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

De premie voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen bedraagt 23,50%. Meer

Welke keuzes heeft u zelf?

 

Verandert u van baan en van pensioenuitvoerder? U kunt het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer

 

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan vlak voordat u met pensioen gaat. Meer

 
Pensioenvergelijker 

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met andere pensioenregelingen? Gebruik de Pensioenvergelijker.

Deeltijd 68 

Wilt u eerder of later dan op uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Als u eerder met pensioen wil, dan vraagt u dit aan vanaf zes maanden voor de gewenste ingangsdatum. Wilt u later met pensioen? Neem dan contact op met onze klantenservice voordat uw pensioen ingaat. Bespreek dit ook met uw werkgever. Meer

 
Nettopensioen 

U bouwt pensioen op over uw fulltime jaarsalaris tot € 107.593 bruto per jaar. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een aparte pensioenregeling voor meer ouderdomspensioen of meer partnerpensioen. Meer

Hoog laag laag hoog 

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan. Meer

 
Ruilen 

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan wanneer uw pensioenopbouw bij PFZW stopt. Meer

 

Hoe zeker is uw pensioen?

Risico's 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen mee kunnen laten groeien. PFZW heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. PFZW heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Kijk op www.pfzw.nl voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Meer

Welvaartvast pensioen 
Houdt uw pensioen zijn waarde?

Uw pensioen is per 1 januari 2019 niet verhoogd.
Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken, wil PFZW de pensioenen jaarlijks verhogen. Dit heet indexering.

Vanaf 2017 is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (voor 2018: 1,9%). Tot 2017 was het onze ambitie om de loonontwikkeling in de sector te volgen. Wij besluiten elk jaar of er kan worden geïndexeerd. Er moet namelijk wel genoeg financiële ruimte zijn. Deze ruimte was er het afgelopen jaar niet. Uw pensioen is per 1 januari 2019 dus helaas niet verhoogd.

De afgelopen vijf jaar heeft PFZW uw pensioen als volgt verhoogd.

Datum Verhoging Ambitie Prijsontwikkeling
1-1-2018 0,00% 1,50% 1,40%
1-1-2017 0,00% 1,29% 0,30%
1-1-2016 0,00% 0,68% 0,60%
1-1-2015 0,00% 0,48% 1,00%
1-1-2014 0,94% 1,88% 2,50%

Wij verwachten uw pensioen de komende jaren regelmatig niet of niet volledig te kunnen verhogen.

Meer

 

Tekort 

Als we een tekort hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen in de sector.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Meer

Welke kosten maken wij?

 

Wij maken verschillende kosten.

PFZW maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Meer

Wanneer moet u in actie komen?

Veranderen van pensioenuitvoerder 

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdrachtMeer

Als u werkloos wordt 

Als u werkloos wordt en bij sommige vormen van onbetaald verlof. Meer

 
Arbeidsongeschiktheidspensioen 

Als u arbeidsongeschikt wordt. Meer

Mijn pensioenoverzicht 

Bekijk eens per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd. Meer

 
Samenwonen of trouwen 

Als u ongehuwd gaat samenwonen. Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan hoeft u niets te doen. Meer

 

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheidMeer

 
Scheiden 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of niet langer samenwoontMeer

vragen 

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Stel uw vraag of bel met de klantenservice van PFZW op (030)  277 55 77. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 uur.

 
Buitenland 

Als u verhuist naar het buitenlandMeer

 

 

​​​​​​