Flexpensioen en arbeidsongeschiktheid

​Als u arbeidsongeschikt bent, is het voor uw Flexpensioen van belang op welke leeftijd u arbeidsongeschikt bent geworden en wat uw situatie toen was.  

U wordt arbeidsongeschikt vóór uw 60e  

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, krijgt u een WIA of WAO-uitkering van UWV. PFZW vult deze uitkering misschien aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV en het arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW vervangen uw salaris. Daarom kunt u niet tegelijkertijd ook Flexpensioen ontvangen. Bent u daarna ook op uw 60e volledig arbeidsongeschikt? Dan vervalt uw Flexpensioen en u kunt het ook niet omzetten in ouderdomspensioen.   

Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan heeft u naar verhouding recht op Flexpensioen. De mate van uw arbeidsongeschiktheid op uw 60e bepaalt de hoogte van uw Flexpensioen.   

U wordt arbeidsongeschikt op of na uw 60e  

Heeft u ervoor gekozen om uw Flexpensioen te behouden? En wordt u arbeidsongeschikt op of na uw 60e? Dan gaat uw Flexpensioen verplicht in. Dit Flexpensioen ontvangt u dan naast uw WIA- of WAO-uitkering. Flexpensioen is een pensioensoort en wordt daarom niet in mindering gebracht op uw WIA- of WAO-uitkering.
U kunt niet op dat moment uw Flexpensioen alsnog laten omzetten in ouderdomspensioen.
Heeft u ervoor gekozen om uw Flexpensioen om te zetten in ouderdomspensioen? En wordt u arbeidsongeschikt op of na uw 60e? Dan kunt u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent uw ouderdomspensioen niet eerder opnemen.  

Verduidelijking van de Regeling Flexpensioen per 1 juli 2017   

Heeft u Flexpensioen opgebouwd bij PFZW en bent u arbeidsongeschikt? Dan heeft u mogelijk geen recht op (een gedeelte van) uw Flexpensioen. Het Flexpensioen vervalt namelijk voor het gedeelte dat u op uw 60e verjaardag arbeidsongeschikt bent. Per 1 juli 2017 is het pensioenreglement op dit punt verduidelijkt.  

Er zijn situaties denkbaar waarin u toch recht kunt hebben op Flexpensioen.  
Dit kan spelen als u: 

• arbeidsongeschikt bent geworden voordat u pensioen opbouwde bij PFZW en geen arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling bij een ander fonds/verzekeraar krijgt en/of

• door middel van waardeoverdracht pensioen heeft overgedragen naar PFZW. 

In die situaties kan het vervallen van het Flexpensioen oneerlijk voor u uitpakken. Deze uitzonderingssituaties worden door het bestuur van PFZW beoordeeld. ​