Uitbetaling van uw Flexpensioen in één keer

​PFZW biedt u soms de mogelijkheid om uw Flexpensioen in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afkoop van pensioen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt.

Uitbetaling van Flexpensioen in één keer

Als uw Flexpensioen lager is dan € 484,09 bruto per jaar in 2019, dan biedt PFZW u aan uw pensioen uit te keren als een eenmalig bedrag op uw 60e. U kunt afkoop niet zelf aanvragen. Op de afkoopsom wordt loonheffing ingehouden.

Bij afkoop van het pensioen betaalt PFZW uw pensioen uit als een eenmalig geldbedrag.
Nadat PFZW uw pensioen heeft afgekocht kunt u dit bedrag niet nog een keer laten uitbetalen.

Wat betekent afkoop voor uw toeslagen?

Ontvangt u of uw partner een toeslag die afhankelijk is van uw inkomen, zoals huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget? Het afkoopbedrag verhoogt uw inkomen. Daardoor kan deze toeslag lager worden of vervallen. Het kan zelfs zijn dat u geld moet terugbetalen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie en een proefberekening om te zien om welk bedrag het gaat.

U kunt voor de huurtoeslag de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag niet mee te laten tellen. Dit doet u met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Wilt u uw pensioen niet afkopen?

Dan ontvangt u gewoon uw pensioen.