Uitkering ineens bij Flexpensioen

Als u overlijdt tijdens uw Flexpensioen ontvangen uw partner of kinderen een Uitkering ineens.

De Uitkering ineens bedraagt driemaal het brutomaandbedrag van uw Flexpensioen. Over de uitkering wordt geen loonheffing en zorgpremie betaald. Het nettobedrag is gelijk aan het brutobedrag.


Lees meer over de Uitkering ineens