Flexpensioen

U heeft hier recht op als u tussen 1 januari 1999 en 31 december 2005 pensioen opbouwde

Hoeveel is het Flexpensioen?

De hoogte van uw Flexpensioen hangt af van het aantal jaren dat u Flexpensioen heeft opgebouwd, de hoogte van uw salaris en het moment waarop u met Flexpensioen gaat.

Uitbetaling van uw Flexpensioen in één keer

PFZW biedt u soms de mogelijkheid om uw Flexpensioen in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afkoop van pensioen. Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt.

Flexpensioen en arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, is het voor uw Flexpensioen van belang op welke leeftijd u arbeidsongechikt bent geworden en wat uw situatie toen was.

Uitkering ineens

Als u overlijdt tijdens uw Flexpensioen kunnen uw partner of kinderen kiezen voor een Uitkering ineens.