Hoeveel is het Flexpensioen?

De hoogte van uw Flexpensioen hangt af van het aantal jaren dat u Flexpensioen heeft opgebouwd, de hoogte van uw salaris en het moment waarop u met Flexpensioen gaat. Uw Flexpensioen wordt op uw 60e omgezet in uw ouderdomspensioen. 

Omzetten Flexpensioen in ouderdomspensioen

Flexpensioen was bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat kan nog steeds, maar om eerder te stoppen met werken is Flexpensioen niet meer de beste oplossing. Bijvoorbeeld omdat Flexpensioen stopt op 65 jaar.  Het ouderdomspensioen en de AOW gaan ruim 2 jaar later pas in. Het is meestal beter om uw ouderdomspensioen te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Daarom wordt uw Flexpensioen op uw 60e omgezet in ouderdomspensioen. U krijgt 6 maanden voor uw 60e de mogelijkheid om uw Flexpensioen niet om te zetten.  

Hoe hoog is uw Flexpensioen?

De hoogte van uw Flexpensioen ziet u in MijnPFZW.

Bekijk de hoogte van uw Flexpensioen

Wat is de maximale hoogte van het Flexpensioen?

Uw Flexpensioen mag van de Belastingdienst niet hoger zijn dan uw laatstverdiende salaris. Als u parttime werkt, kan uw Flexpensioen hoger zijn. Bijvoorbeeld als u tijdens uw hele loopbaan gemiddeld meer uren heeft gewerkt dan op het moment dat u met Flexpensioen gaat.

Is uw Flexpensioen hoger dan is toegestaan door de Belastingdienst?

Het bedrag dat boven het salaris uitkomt, wordt opgenomen in uw ouderdomspensioen. Hierdoor stijgt uw ouderdomspensioen. U ontvangt het bedrag dus wel, maar dan pas als uw ouderdomspensioen ingaat. Dit kan later zijn dan uw Flexpensioen als u besluit om minder te gaan werken voordat u met pensioen gaat.

Ontvangt u AOW en ontvangt uw partner dat nog niet?

Dan heeft u misschien recht op een toeslag op de eigen AOW. Als u Flexpensioen ontvangt, kan de AOW-toeslag van uw partner lager worden of vervallen. Informeer hiernaar bij de Sociale Verzekeringsbank vóórdat u uw Flexpensioen aanvraagt.

Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)