Einde regeling netto-ouderdomspensioen

Aanvullen wordt te duur

12 december 2017

De regeling netto-ouderdomspensioen was bedoeld om ook pensioen op te bouwen over een salaris boven de € 103.317,- in 2017 (€ 105.075,- in 2018). Het bestuur van PFZW heeft besloten te stoppen met het aanbieden van netto-ouderdomspensioen. Als PFZW de regeling ook in de toekomst wil voortzetten moeten de kosten zeer fors omhoog. Dit maakt het product onaantrekkelijk voor de huidige deelnemers. 

Wat is er aan de hand? 

De omstandigheden voor netto-ouderdomspensioen zijn ongunstig geworden. Dat heeft te maken met het feit dat wij verplicht zijn de kosten door te berekenen naar degenen die deelnemen aan deze regeling. Het was altijd onze bedoeling om de regeling netto-ouderdomspensioen uit te breiden naar een regeling voor al onze deelnemers. Daarmee was ook rekening gehouden bij het bepalen van de kosten. Maar deze uitbreiding  voor al onze deelnemers gaat niet door.  Dus zijn er minder deelnemers om de kosten te delen.  Daardoor zouden de kosten voor degenen die al deelnemen aan de regeling  fors omhoog moeten. Wij kunnen niet achter een product staan met een dergelijk kostenniveau. We willen goede producten bieden die ook betaalbaar zijn.  Daarom is besloten te stoppen met netto-ouderdomspensioen. 

Regeling nettopartnerpensioen

Het besluit om te stoppen met netto-ouderdomspensioen heeft geen gevolgen voor de regeling nettopartnerpensioen. Deze regeling blijft gewoon bestaan.