PFZW nettopartnerpensioen

Voorkom pensioentekort van uw partner

​U bouwt jaarlijks minder partnerpensioen op, omdat u niet over uw volledige salaris pensioen opbouwt. De overheid heeft immers bepaald dat u alleen pensioen mag opbouwen over een (naar fulltime omgerekend) salaris van € 107.593 (in 2019).  

Uw partner gaat er hierdoor na uw overlijden in partnerpensioen op achteruit. U kunt hier nu iets aan doen met PFZW nettopartnerpensioen. Zo voorkomt u een tekort aan partnerpensioen voor uw partner na uw overlijden. 

Uw voordelen

  • Aanvulling van uw tekort aan partnerpensioen
  • Geen medische waarborgen vereist
  • Levenslange partnerpensioenuitkering voor uw partner
  • Netto uitkering, dus vrij van belasting. 

Zo werkt PFZW nettopartnerpensioen 

1.Verzekerde periode

Als u kiest voor PFZW netto partnerpensioen dan verlengen wij uw deelname jaarlijks zolang u aan de voorwaarden voldoet. 

2. Verzekerd bedrag

Uw verzekerd bedrag beweegt automatisch mee met uw salaris. Elk jaar informeren wij u rond april over uw nieuwe verzekerde bedrag en de bijbehorende jaarpremie. De premiebetaling vindt jaarlijks plaats in mei.

3. Premiebetaling

U betaalt jaarlijks premie voor PFZW nettopartnerpensioen. De premiebetaling loopt via uw werkgever, die de premie inhoudt op uw nettoloon. Wij geven dit voor u aan uw werkgever door. Is er geen sprake van een werkgever, dan betaalt u deze premie zelf. 

Rekenvoorbeeld

Willem Bijleveld is 48 jaar oud en bouwt € 43.616 op aan partnerpensioen. Als de overheid de pensioenopbouw niet had versoberd, dan had hij een hoger bedrag aan partnerpensioen opgebouwd, namelijk € 64.328. Bij overlijden van Willem krijgt zijn partner dus te maken met een tekort van € 20.712  bruto per jaar, dat is € 9.950 netto per jaar.  

Willem wil hier iets aan doen. Daarom repareert hij dit tekort met PFZW nettopartnerpensioen. Bij een jaarpremie van € 427,33 (mei 2019 – mei 2020) verzekert hij een netto aanvulling aan partnerpensioen van € 9.950.  

Zolang Willem aan de voorwaarden voldoet, wordt zijn PFZW nettopartnerpensioen jaarlijks verlengd. Het verzekerd bedrag beweegt mee met zijn salaris. Hij krijgt jaarlijks bericht van PFZW over het nieuwe verzekerde bedrag en de nieuwe premie. Als Willem overlijdt tijdens zijn deelname, ontvangt zijn partner maandelijks een netto aanvulling aan partnerpensioen bovenop het partnerpensioen uit de basisregeling. 

Veelgestelde vragen en antwoorden 

Nettopartnerpensioen in het reglement (hoofdstuk 2, paragraaf 6.3)