Regel bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte

Het kost u niets

Als u tijdens uw verlof, werkloosheid of ziekte arbeidsongeschikt raakt, kunt u recht hebben op premievrije pensioenopbouw. Ook kunt u regelen dat uw partner en kinderen recht hebben op een volledig nabestaandenpensioen.

Als u overlijdt in de periode dat u werkloos bent, dan komen uw partner en kinderen met 'bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte' in aanmerking voor volledig partnerpensioen of wezenpensioen. De bescherming kost u niets, maar u moet het wel zelf aanvragen.

Wat is het?

De bescherming betekent het volgende:

  • Het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) blijft volledig op risicobasis verzekerd zolang de bescherming geldt.
  • Bij arbeidsongeschiktheid bouwt u pensioen op zonder premie te betalen.

Voor wie is het?

U kunt zich aanmelden voor bescherming bij verlof en werkloosheid als:

  • u onbetaald verlof heeft (​​bevallingsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, sabbatsverlof, levensloopverlof of studieverlof)
  • u ontslagen bent en een loongerelateerde uitkering krijgt (zoals WW of wachtgeld)
  • uw salaris daalt omdat u ziek bent
  • u een ziektewetuitkering krijgt

Wat kost het?

De bescherming bij verlof en werkloosheid kost u niets.

Hoe lang krijgt u het?

De bescherming duurt zolang u onbetaald verlof heeft. Bent u werkloos, dan duurt de bescherming zolang u een loongerelateerde uitkering heeft. Bij ziekte duurt de bescherming zolang u daarnaast nog salaris ontvangt.

Aanvragen

Download het formulier en stuur dit naar ons op. Het adres staat op het formulier.

Download formulier

Wilt u ook pensioen blijven opbouwen, dan kunt u vrijwillige voortzetting afsluiten. Handig: als u vrijwillige voorzetting aanvraagt, dan hoeft u niet een aparte aanvraag te doen voor bescherming bij verlof en werkloosheid.

Wijzigingen in uw inkomen

Heeft u bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte en verandert er ondertussen iets in uw inkomen? Geef dat dan altijd aan ons door. Doe dit met het formulier: wijzigingen doorgeven.