Wezenpensioen

Inkomen voor uw kinderen tot 21 jaar als u overlijdt

Als u overlijdt, valt er ook een deel van het inkomen weg. Daarom heeft PFZW voor uw kinderen jonger dan 21 jaar een inkomen geregeld. Dit heet wezenpensioen.

Wat is het?

Het wezenpensioen is een nabestaandenuitkering voor uw kinderen tot 21 jaar. Zij hebben hier recht op als u overlijdt. Dit geldt ook voor kinderen die u samen met een ex-partner heeft.

Hoe lang hebben uw kinderen er recht op?

De betaling van het wezenpensioen stopt aan het eind van de maand waarin uw kind 21 jaar wordt, of als uw kind overlijdt.

Hoe vragen uw kinderen het aan?

 • Als u in Nederland woont, dan informeert uw gemeente ons automatisch over het overlijden. Wij krijgen dan ook door dat u kinderen heeft. Uw nabestaanden hoeven dat niet zelf aan ons door te geven. We beoordelen of uw kinderen recht hebben op wezenpensioen. Als dit zo is, sturen wij hen zo snel mogelijk een aanvraagformulier.
 • Als u in het buitenland woont, hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Uw nabestaanden of gemachtigden sturen deze naar onderstaand adres. We beoordelen dan of uw kinderen recht hebben op wezenpensioen. Als dit zo is, sturen wij hen zo snel mogelijk een aanvraagformulier.

  Pensioenfonds Zorg en Welzijn
  Postbus 117
  3700 AC Zeist
  The Netherlands

Hoeveel is het?

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van de situatie. Ook de hoogte van het ouderdomspensioen telt mee. Het gaat dan om het pensioen dat u zou ontvangen op het moment dat u met pensioen zou gaan.

 • Als u niet alleen kinderen, maar ook een partner of ex-partner achterlaat, worden de kinderen gezien als halve wezen. Ieder kind krijgt dan een uitkering van ongeveer 0,25% van uw salaris min de AOW-franchise, voor ieder jaar dat u bij ons pensioen opbouwde.
 • Als u geen (ex-)partner achterlaat, dan worden uw kinderen gezien als volle wezen. Zij hebben dan recht op een dubbel wezenpensioen. Ieder kind krijgt dan een uitkering van ongeveer 0,50% van uw salaris min de AOW-franchise, voor ieder jaar dat u bij ons pensioen opbouwde. Kinderen van wie beide ouders zijn overleden, hebben daarnaast tot hun 18e jaar recht op een wezenuitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op grond van de Anw (Algemene nabestaandenwet).

Laat u meer dan 5 kinderen achter? Dan wordt het pensioen dat zij elk ontvangen iets lager. Het totaalbedrag van 5 kinderen wordt dan verdeeld over alle kinderen.

Bekijk de hoogte van het wezenpensioen in MijnPFZW

Wat kunt u nog meer doen?

Lees wat er bij uw overlijden voor uw partner geregeld is