Arbeidsongeschikt bij begin pensioenopbouw

Wat is er dan geregeld?

​U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u bent pensioen gaan opbouwen bij PFZW.  

Gevolgen voor uw premievrije pensioenopbouw 

Heeft u bij uw vorige pensioenuitvoerder premievrije pensioenopbouw omdat u arbeidsongeschikt bent? En wordt u meer arbeidsongeschikt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW? Dan krijgt u voor dat gedeelte premievrije pensioenopbouw van PFZW.   

Gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen  

Krijgt u bij uw vorige pensioenuitvoerder arbeidsongeschiktheidspensioen? En wordt u meer arbeidsongeschikt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW? Dan krijgt u van uw oude pensioenuitvoerder meer arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Uw oude pensioenuitvoerder kende geen arbeidsongeschiktheidspensioen 

Als u dit kunt aantonen, dan kunt u recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW als u meer arbeidsongeschikt wordt.  

U wordt volledig arbeidsgeschikt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW. Later wordt u toch weer arbeidsongeschikt. Dit noemen we herleving van de arbeidsongeschiktheidsuitkering 

Bent u hersteld en wordt u binnen vier weken opnieuw arbeidsongeschikt? Dan houdt u recht op eventuele premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen van uw oude pensioenuitvoerder.

Wordt u na vier weken opnieuw arbeidsongeschikt? Dan krijgt u premievrije pensioenopbouw en eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW.