Arbeidsongeschikt, wat nu?

Wat betekent dit voor uw pensioen?

​Wanneer u ziek of arbeidsongeschikt bent, zijn de gevolgen voor uw pensioen en salaris afhankelijk van hoe lang u al ziek bent:

 
 • Tijdens het eerste ziektejaar verandert er meestal niets.
 • Tijdens het tweede jaar van uw ziekte krijgt u minder salaris.
 • Kunt u na twee jaar ziekte nog steeds niet volledig werken? Dan beoordeelt UWV in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Uw inkomen en pensioenopbouw hangen daarvan af. U hoeft zelf niets te doen. UWV geeft uw arbeidsongeschiktheid aan ons door.

Wat is er geregeld? 

 1. U bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt

  U kunt nog voor minstens 65% werken. Over het salaris dat u verdient, bouwt u pensioen op. U krijgt geen WIA-uitkering van UWV. Daarom heeft u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw van PFZW. 

 2. U bent voor 35% of meer arbeidsongeschikt
  U ontvangt van UWV een WIA-uitkering: een IVA- of een WGA-uitkering. PFZW kent twee soorten arbeidsongeschiktheidspensioen die uw uitkering aanvullen, namelijk het excedentpensioen en hiaatpensioen. U kunt recht hebben op één van deze pensioensoorten of een combinatie daarvan. Over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent, bouwt u ook pensioen op, maar daarvoor betaalt u zelf geen premie (meer). Dat doen wij voor u. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

 3.  

  Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u met het bedrag van UWV en PFZW samen uitkomen op maximaal 75% van uw laatste salaris. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een lagere uitkering van UWV en ook minder arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW.

  Heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens uw IVA-uitkering?

  Heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens uw WGA-uitkering?

   
 4. Arbeidsongeschiktheid en WAO-uitkering
  U ontvangt alleen een WAO-uitkering van UWV als u al eerder een WAO-uitkering ontving of als u voor 1 januari 2006 arbeidsongeschikt bent geworden. U moet dan minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn. 

Waarop heeft u recht tijdens uw WAO-uitkering?

Let op:

Bent  u arbeidsongeschikt en op of na 1 januari 2015 pensioen gaan opbouwen bij PFZW? Of heeft u juist op of na die datum de sector verlaten, waardoor uw pensioenopbouw is gestopt? Dan geldt het volgende: 

Arbeidsongeschikt bij begin pensioenopbouw