Arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens een IVA-uitkering

Een aanvulling van PFZW

​Het WIA-excedentpensioen van PFZW is een aanvulling op uw IVA-uitkering van UWV.  

Ontvangt u een IVA-uitkering? En was uw laatstverdiende salaris in 2019 hoger dan het maximum jaarloon van € 54.616,00? 

U komt in aanmerking voor het WIA-excedentpensioen als uw salaris in 2019 hoger is dan € 55.927,00 per jaar. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is samen met de IVA-uitkering ongeveer 75% van uw laatstverdiende salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid. Werkt u naast uw IVA-uitkering? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen.  

Is uw salaris in 2019 minder dan € 55.927,00, dan heeft u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.  

Is er sprake van inkomsten naast uw IVA-uitkering? 

Heeft u inkomsten naast uw IVA-uitkering? Dan gaat PFZW uit van een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse bij het berekenen van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Tabel uitkeringspercentages IVA-uitkering 

​Arbeidsongeschiktheidsklasse

​Uitkeringspercentage

​0-15% ​0%
​15-25% ​15%
​25-35% ​22,5%
​35-45% ​30%
​45-55% ​37,5%
​55-65% ​45%
​65-80% ​54,38%
​80-100% ​75%