Het WAO-excedentpensioen

Als u meer verdiende dan € 54.616,00

​Het WAO-excedentpensioen van PFZW vult uw WAO-uitkering van UWV aan. U heeft recht op WAO-excedentpensioen als u meer verdiende dan het maximum jaarloon € 55.927.

De WAO-uitkering bedraagt in 2018 maximaal 75% van € 55.927. Is uw bruto jaarsalaris hoger dan € 55.927? Dan vult PFZW het verschil tussen uw WAO-uitkering en maximaal 75% van uw laatste brutosalaris aan. Dit heet het WAO-excedentpensioen. 

 

Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen we aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

 

Krijgt u een vervolguitkering van UWV en verdiende u meer dan het maximum jaarloon € 55.927? Dan heeft u recht op WAO-excedentpensioen én WAO-hiaatpensioen. Wij vullen de vervolguitkering van UWV aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. 

Meer over het WAO-hiaatpensioen

Tabel uitkeringspercentages WAO-excedentpensioen 

 
​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Uitkeringspercentage
​0-15% ​0%
​15-25% ​14%
​25-35% ​21%
​35-45% ​28%
​45-55% ​35%
​55-65% ​42%
​65-80% ​50,75%
​80-100% ​75%

Berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen   

Waar gaan wij van uit bij het berekenen van uw WAO-excedentpensioen? 


Als uw WAO-uitkering is ingegaan vóór 1 januari 2015:
  
  1. op uw bruto jaarsalaris per 1 januari van het jaar waarin uw WAO-uitkering inging én  
  2. op uw gemiddelde onregelmatigheidstoeslag van de laatste twee jaar voordat uw WAO-uitkering inging 
 

Als uw WAO-uitkering is ingegaan op of na 1 januari 2015:  

  1. op uw bruto jaarsalaris per 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin uw WAO-uitkering ingaat én
  2. op uw gemiddelde onregelmatigheidstoeslag van de laatste twee jaar voor het jaar waarin uw WAO-uitkering ingaat
  

Arbeidsongeschiktheidspensioen en fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse op basis van artikel 44 van de WAO 

Als er sprake is van een fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse omdat UWV artikel 44 heeft toegepast, dan baseren wij de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen op deze klasse.