Meer over premievrije pensioenopbouw

U blijft pensioen opbouwen

​Als u een WIA-uitkering van UWV ontvangt, kunt u recht hebben op premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat u pensioen opbouwt zonder dat u hiervoor premie betaalt. 

 

Om recht te hebben op premievrije pensioenopbouw moet u op uw eerste ziektedag pensioen opbouwen bij PFZW.  

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, betaalt u helemaal geen premie meer. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u alleen premie voor het gedeelte dat u werkt. Hoe hoog uw premievrije pensioenopbouw is, hangt af van uw arbeidsongeschiktheidsklasse of uw uitkeringspercentage. De premievrije pensioenopbouw geldt voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Bent u voor minder dan 35% afgekeurd? Dan ontvangt u geen WIA-uitkering. U heeft dan ook geen recht op premievrije pensioenopbouw bij PFZW.

Waarop wordt uw premievrije pensioenopbouw gebaseerd? 

Ontvangt u een IVA-uitkering van UWV en bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan is uw premievrije pensioenopbouw gebaseerd op 75% van uw laatste salaris. U kunt ook recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen als aanvulling op uw IVA-uitkering. U komt hiervoor in aanmerking als uw salaris in 2019 hoger is dan € 55.927 bruto per jaar. 

Ontvangt u een WGA-uitkering van UWV? Dan is uw premievrije pensioenopbouw de eerste twee maanden gebaseerd op maximaal 75% van uw laatste salaris. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Na twee maanden is de premievrije opbouw gebaseerd op maximaal 70% van uw laatste salaris. Ook dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Is uw WGA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2008? Dan is uw premievrije pensioenopbouw gebaseerd op maximaal 70% van uw laatste salaris. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

U kunt ook recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen als aanvulling op uw WGA-uitkering. 

Voorbeeld:  

Als uw WIA-uitkering ingaat in 2019, baseren wij uw premievrije pensioenopbouw op 70 of 75% van uw salaris op 1 januari 2018. Het salaris is inclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT). De ORT is uw gemiddelde ORT van de laatste twee jaar voordat uw WIA-uitkering inging. In dit geval de gemiddelde ORT over 2017 en 2018.  

Maximaal salaris voor pensioenopbouw 

De overheid heeft bepaald dat er een maximaal fulltime salaris geldt waarover pensioen wordt opgebouwd. In 2019 is dat een salaris van  € 107.593 bruto per jaar. 

Restverdiencapaciteit naast uw WIA-uitkering 

PFZW houdt rekening met de restverdiencapaciteit naast uw WIA-uitkering. UWV stelt uw restverdiencapaciteit vast. U heeft alleen recht op premievrije pensioenopbouw voor het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Heeft u restverdiencapaciteit tijdens uw arbeidsongeschiktheidsuitkering?  Dan verlaagt dit het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het kan zijn dat de arbeidsongeschiktheidsklasse waarvan PFZW uitgaat, afwijkt van uw arbeidsongeschiktheidsklasse bij UWV. Dat komt doordat PFZW aan de hand van uw restverdiencapaciteit zelf een arbeidsongeschiktheidsklasse vaststelt.

Inkomsten naast uw WIA-uitkering

Heeft u inkomsten naast uw arbeidsongeschiktheidsuitkering die hoger zijn dan uw restverdiencapaciteit? Dan verlaagt dit het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het kan zijn dat de arbeidsongeschiktheidsklasse waarvan PFZW uitgaat, afwijkt van uw arbeidsongeschiktheidsklasse bij UWV. Dat komt doordat PFZW aan de hand van uw inkomsten zelf een arbeidsongeschiktheidsklasse bepaalt.

Inkomsten én restverdiencapaciteit naast uw WIA-uitkering

Als er sprake is van zowel inkomsten als restverdiencapaciteit berekent PFZW de arbeidsongeschiktheidsklasse op basis van het hoogste van deze twee bedragen.

Berekening arbeidsongeschiktheidsklasse bij inkomsten en restverdiencapaciteit

PFZW brengt uw inkomsten of restverdiencapaciteit in mindering op het dagloon dat UWV heeft vastgesteld. De uitkomst delen we door dit dagloon en vermenigvuldigen we met 100%. Er is recht op premievrije pensioenopbouw als de uitkomst minimaal 15% is. 

 
Voorbeeld:
 
Dagloon: € 87,25
Inkomsten/restverdiencapaciteit: €19,13
 
De berekening van uw arbeidsongeschiktheidspercentage is als volgt:
 
 € 87,25 - € 19,13 per dag x 100%  = 78,07%
 ---------------------------------------
                 € 87,25
  
Hierbij hoort de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%. 

Tabel arbeidsongeschiktheidsklasse bij inkomsten/ restverdiencapaciteit

 
​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Percentage premievrije pensioenopbouw
​0-15% ​0%
​15-25% ​20%
​25-35% ​30%
​35-45% ​40%
​45-55% ​50%
​55-65% ​60%
​65-80% ​72,5%
​80-100% ​100%

Let op:

Bent  u arbeidsongeschikt en op of na 1 januari 2015 pensioen gaan opbouwen bij PFZW? Of heeft u juist op of na die datum de sector verlaten, waardoor uw pensioenopbouw is gestopt? Dan geldt het volgende: 

Arbeidsongeschikt bij begin pensioenopbouw 

Volledig pensioen opbouwen?

Als u arbeidsongeschikt bent, bouwt u niet zoveel pensioen op als wanneer u werkt. Wilt u toch volledig pensioen opbouwen? Met vrijwillige voortzetting kunt u op eigen kosten pensioen opbouwen tot 100% van uw salaris.