Arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens WGA-uitkering

Een aanvulling van PFZW

​Er zijn 3 soorten WGA-uitkeringen van UWV: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvulling en de vervolguitkering.

 

PFZW kent twee soorten arbeidsongeschiktheidspensioen die uw WGA-uitkering aanvullen: het WIA-excedentpensioen en WGA-hiaatpensioen. Misschien heeft u recht op één of een combinatie van deze pensioensoorten.

Ontvangt u een WGA-uitkering? En was uw laatste salaris hoger dan het maximum jaarloon van € 54.616,00?

U komt in aanmerking voor het WIA-excedentpensioen als uw salaris hoger is dan € 54.616,00 per jaar. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de eerste twee maanden geldt dat uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw WGA-uitkering samen ongeveer 75% van uw laatste salaris bedragen. Daarna geldt dat uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw WGA-uitkering samen ongeveer 70% van uw laatste salaris bedragen als u volledig arbeidsongeschikt bent. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, geldt dit gedeeltelijk.

Ontvangt u een WGA-vervolguitkering? En was uw laatste salaris hoger dan het minimumloon van € 20.450,00?

De WGA-vervolguitkering van UWV is een bepaald percentage van het minimumloon (in 2018 € 20.450,00). Dit percentage is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. UWV stelt de mate van uw arbeidsongeschiktheid vast en deze ligt tussen 35 en 80%. Was uw salaris hoger dan het minimumloon? Dan heeft u recht op WGA-hiaatpensioen van PFZW. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend over het verschil tussen het minimumloon en uw laatstverdiende salaris. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het  uitkeringspercentage dat UWV heeft vastgesteld.

Is er sprake van restverdiencapaciteit of inkomsten naast uw WGA-uitkering?

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan baseren wij uw arbeidsongeschiktheid op uw restverdiencapaciteit. Heeft u inkomsten die hoger zijn dan uw restverdiencapaciteit? Dan gaan wij daarvan uit bij het berekenen van uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Tabel uitkeringspercentages WGA-uitkering

 

Arbeidsongeschikt-heidsklasse

​Uitkeringspercentage
eerste twee maanden
Uitkeringspercentage
na eerste twee maanden
​0-15% ​0% ​0%
​15-25% ​15% ​14%
​25-35% ​22,5% ​21%
​35-45% ​30% ​28%
​45-55% ​37,5% ​35%
​55-65% ​45% ​42%
​65-80% ​54,38% ​50,75%
​80-100% ​75% ​70%