Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat is er voor u geregeld?

Wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, verliest u een deel van uw inkomen. Bent u arbeidsongeschikt en krijgt u een uitkering van UWV? Dat heeft ook gevolgen voor uw pensioen. PFZW heeft hiervoor iets geregeld.

Premievrije pensioenopbouw

Elke maand betaalt u via uw werkgever premie voor uw pensioen. Die premie is een bepaald percentage van uw salaris. Als u arbeidsongeschikt raakt, verliest u uw salaris of uw salaris wordt lager. Om te voorkomen dat u dan geen pensioen opbouwt, krijgt u bij PFZW premievrije opbouw van uw pensioen. Dit betekent dat u pensioen opbouwt zonder dat u hiervoor premie betaalt.

Wij baseren deze premievrije pensioenopbouw op maximaal 75% van uw laatste bruto salaris. Dit geldt zolang u arbeidsongeschikt bent en alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.  

Arbeidsongeschiktheidspensioen

U kunt recht hebben op een aanvulling van PFZW. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u met het bedrag van UWV en PFZW samen uitkomen op maximaal 75% van uw laatste salaris. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een lagere uitkering van UWV en ook minder arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW.

Lees meer over uw situatie

Als u wilt weten wat de gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn voor uw pensioen, ga dan naar de pagina ‘Wat doe ik bij arbeidsongeschikt'. Na het beantwoorden van enkele vragen heeft direct inzicht in uw persoonlijke situatie. U leest ook hoe u een arbeidsongeschiktheidspensioen aanvraagt.