Het WAO-hiaatpensioen

Als u een vervolguitkering van UWV krijgt

​Krijgt u een vervolguitkering van UWV? Dan kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW: het WAO-hiaatpensioen.

 

Uw uitkering van UWV en uw WAO-hiaatpensioen van PFZW zijn samen maximaal 75% of 70% van uw laatste salaris. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid:

  • Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan geldt een percentage van maximaal 75% van uw laatste salaris.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Krijgt u een vervolguitkering van UWV en verdiende u in 2019 meer dan het maximum jaarloon € 55.927,00.? Dan heeft u recht op WAO-excedentpensioen én WAO-hiaatpensioen. Wij vullen de vervolguitkering van UWV aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Meer over het WAO-excedentpensioen

Tabel uitkeringspercentages WAO-hiaatpensioen vanaf 1 juli 2007

​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Uitkeringspercentage
​0-15% ​0%
​15-25% ​14%
​25-35% ​21%
​35-45% ​28%
​45-55% ​35%
​55-65% ​42%
​65-80% ​50,75%
​80-100% ​75%
Vóór 1 juli 2007 is bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 80-100% het uitkeringspercentage 70%.

Berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen 

Als uw WAO-uitkering is ingegaan vóór 1 januari 2015:

  1. op uw bruto jaarsalaris per 1 januari van het jaar waarin uw WAO-uitkering inging én

  2. op uw gemiddelde onregelmatigheidstoeslag van de laatste twee jaar voordat uw WAO-uitkering inging

 

Als uw WAO-uitkering is ingegaan op of na 1 januari 2015:

  1. op uw bruto jaarsalaris per 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin uw WAO-uitkering ingaat én

  2. op uw gemiddelde onregelmatigheidstoeslag van de laatste twee jaar voor het jaar waarin uw WAO-uitkering ingaat

Ontvangt u een WAO-vervolguitkering? En was uw laatste salaris hoger dan het minimumloon van € 20.940,00?

Als uw bruto jaarsalaris inclusief onregelmatigheidstoeslag hoger is dan dit bedrag heeft u recht op een aanvullend WAO-hiaatpensioen van PFZW.

Arbeidsongeschiktheidspensioen en jonger dan 23 jaar

Was u jonger dan 23 jaar toen uw WAO-uitkering van UWV inging? Dan is uw WAO-uitkering gekoppeld aan het minimum jeugdloon. Dit minimum jeugdloon wordt elk jaar verhoogd in de maand waarin u jarig bent. Hierdoor wordt uw WAO-uitkering van UWV hoger en uw arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW lager. Uw totale inkomen blijft ongeveer gelijk.

Arbeidsongeschiktheidspensioen en fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse op basis van artikel 44

Is er sprake van een fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse omdat UWV artikel 44 heeft toegepast? Dan baseren wij de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen op deze klasse.

Arbeidsongeschiktheidspensioen en artikel 40 van de WAO

Dit artikel 40 bepaalt, dat u opnieuw recht heeft op een loondervingsuitkering van de WAO. U heeft dan geen vervolguitkering meer. Daarom heeft u geen recht op een WAO-hiaatpensioen van PFZW. Als de loondervingsuitkering stopt, ontvangt u weer een vervolguitkering van UWV. Daardoor heeft u weer recht op een WAO-hiaatpensioen.