Aanvragen ouderdomspensioen

​Ongeveer zes maanden voordat uw AOW ingaat, krijgt u een brief van ons. Daarin staat wat u moet doen om uw ouderdomspensioen aan te vragen.

Heeft u de brief drie maanden voordat uw AOW ingaat nog niet ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

U woont in het buitenland

Woont u in het buitenland of verhuist u naar het buitenland? Geef dan zelf uw nieuwe adres aan ons door. U kunt uw adres doorgeven in MijnPFZW.

Adres doorgeven in MijnPFZW