Het pensioen voor uw partner bij overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en uw kinderen tot 21 jaar onder bepaalde voorwaarden recht hebben op partner- en wezenpensioen.

Als u met pensioen gaat, is uw partner niet meer verzekerd voor partnerpensioen als u overlijdt. Uw partner heeft nog wel recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd vóór 1 januari 1999 en vanaf 2006.

Een hoger pensioen voor uw partner als u overlijdt

U kunt een deel van het ouderdomspensioen dat u vanaf 1 januari 1999 heeft opgebouwd ruilen voor partnerpensioen. Hierdoor stijgt het partnerpensioen. Wel betekent dit tegelijkertijd dat uw ouderdomspensioen lager wordt.

Hoe regel ik dit?

Ongeveer zes maanden voordat uw AOW ingaat, krijgt u een brief van ons. Daarin staat wat u moet doen om uw ouderdomspensioen aan te vragen. Bij het aanvragen van uw pensioen, geeft u ook uw ruilkeuze door. Heeft u de brief drie maanden voordat uw AOW ingaat niet ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Lees meer over partnerpensioen