Met pensioen gaan op het moment dat u het zelf wilt

U bepaalt zelf het moment dat u met pensioen wilt gaan.

U kunt uw ouderdomspensioen al vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan en dus eerder stoppen met werken of minder gaan werken. Ook kunt u uw eventuele Flexpensioen omzetten in ouderdomspensioen. Wilt u uw ouderdomspensioen uitstellen en blijven werken? Dat is ook mogelijk. Uw pensioen wordt dan hoger.

Hoe eerder u uw ouderdomspensioen laat ingaan, hoe lager uw pensioen wordt. Als u minder gaat werken, kunt u voor de uren die u minder gaat werken uw ouderdomspensioen laten ingaan.

Lees meer over met pensioen gaan en wat het voor uw pensioen betekent

Uw AOW leeftijd

Bent u geboren vóór 1965, dan kunt u uw pensioen laten ingaan vanaf 55 jaar. Bent u geboren in of na 1965, dan kunt u uw pensioen op z'n vroegst laten ingaan vijf jaar voordat de AOW ingaat. Wanneer uw AOW ingaat hangt af van uw leeftijd.

Bereken uw AOW-leeftijd bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB)