Uitkering ineens na overlijden

Uw partner en eventuele kinderen hebben recht op een uitkering ineens.

Een uitkering ineens na overlijden is eenmalig en bedraagt driemaal het bruto maandbedrag van uw pensioen. Over het brutobedrag wordt geen loonheffing en zorgpremie betaald. De bruto uitkering is dus gelijk aan het netto bedrag. De uitkering ineens wordt in eerste instantie overgemaakt aan uw partner.

Heeft u geen partner?

Dan ontvangen uw kinderen jonger dan 21 jaar het bedrag van uitkering ineens. Wij krijgen van de gemeente door of u kinderen heeft.

Heeft u geen partner of kinderen jonger dan 21 jaar?

Dan kan een ander in aanmerking komen voor de uitkering ineens. Bijvoorbeeld kinderen ouder dan 21 jaar, neven, nichten, vrienden enzovoort. Dit noemen we een uitkering ineens aan derden. Deze persoon moet wel kunnen aantonen dat hij een groot deel van de kosten heeft betaald die direct te maken hebben met het overlijden. Bijvoorbeeld de rekening van de begrafenis of de crematie.

Is er een overlijdensverzekering die alle kosten dekt?

Dan is er geen of beperkt recht op een uitkering ineens aan derden.

Dekt de overlijdensverzekering niet alle kosten?

Dan is er wel recht op een uitkering ineens aan derden. Een rechtspersoon, zoals een stichting, instelling of vereniging, komt niet voor een uitkering ineens in aanmerking.

Lees wat overlijden betekent voor uw pensioen en wat u kunt regelen