Uitbetaling van uw ouderdomspensioen in één keer

Wat zijn de voorwaarden?

Als uw ouderdomspensioen lager is dan € 484,09 bruto per jaar in 2019, dan biedt PFZW u de mogelijkheid om uw pensioen uit te keren als een eenmalig bedrag. Dit noemen wij afkoop van pensioen.

Als uw pensioen voor afkoop in aanmerking komt, krijgt u bij de aanvraag van uw pensioen de mogelijkheid om hiervoor te kiezen.

Eenmalig geldbedrag

Bij afkoop van het pensioen betaalt PFZW uw pensioen uit als een eenmalig geldbedrag. Op het bedrag wordt loonheffing ingehouden. Nadat PFZW uw pensioen heeft afgekocht, zijn al uw rechten bij PFZW vervallen.

Bij afkoop kijken we naar het totale bedrag van:

  • het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd
  • het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd

Wilt u uw pensioen niet afkopen?

Dan ontvangt u gewoon iedere maand uw pensioen.

Wat betekent afkoop voor uw toeslagen?

Ontvangt u of uw partner een toeslag die afhankelijk is van uw inkomen, zoals huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget? Het afkoopbedrag verhoogt uw inkomen. Daardoor kan deze toeslag lager worden of vervallen. Het kan zelfs zijn dat u geld moet terugbetalen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie en een proefberekening om te zien om welk bedrag het gaat.

U kunt voor de huurtoeslag de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag niet mee te laten tellen. Dit doet u met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.