Een ex-partner en uw partnerpensioen

Alleen als u een (of meer) ex-partner(s) heeft uit een eerder huwelijk, notarieel vastgelegde samenleving of geregistreerd partnerschap, is er sprake van een ex-partner.

Uw huidige partner deelt na uw overlijden het partnerpensioen met deze ex-partner(s). Behalve als u hierover andere afspraken heeft gemaakt met uw ex- partner(s).

Partnerpensioen voor de ex-partner

Bouwde u vóór 1 januari 1999 pensioen op bij ons?

Uw ex-partner kan recht hebben op een deel van het partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen) als u vóór 1 januari 1999 pensioen bij PFZW opbouwde tijdens uw relatie. Het gaat dan om het partnerpensioen dat u bij PFZW tijdens uw relatie heeft opgebouwd tot uiterlijk 1 januari 1999.

Bouwde u na 1 januari 1999 pensioen op bij ons?

Over de jaren na 1 januari 1999 heeft uw ex-partner in principe géén recht op bijzonder partnerpensioen. Behalve als u nog tijdens uw relatie een deel van uw ouderdomspensioen hebt ingeruild voor partnerpensioen. Dan heeft uw ex-partner ook recht op bijzonder partnerpensioen over de jaren na 1 januari 1999 tot het einde van uw relatie.