Partnerpensioenregeling

Pensioen voor uw partner als u overlijdt

​Uw partner krijgt pensioen van PFZW als u overlijdt. Een deel van dat partnerpensioen bouwt u op. Het andere deel is verzekerd op risicobasis. Bekijk hoe partnerpensioen geregeld is in uw situatie.

Uw partner​ ontvangt partnerpensioen als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het partnerpensioen bij PFZW bestaat sinds 2006 uit twee delen: een deel bouwt u op, een deel is verzekerd op risicobasis. Op risicobasis wil zeggen dat uw partner recht heeft op partnerpensioen zolang u pensioen opbouwt bij PFZW. Er zijn dus twee situaties:

  • Als u overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW, heeft uw partner recht op het opgebouwde deel én het deel op risicobasis.
  • Bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan loopt de verzekering niet meer en heeft uw partner bij uw overlijden alleen recht op het opgebouwde deel.

Hoeveel bedraagt het partnerpensioen?

U kunt de hoogte van​ het partnerpensioen bekijken op MijnPFZW door in te loggen met uw DigiD. Op de overzichtspagina scrollt u naar beneden en kijkt u onder ‘Pensioen na overlijden’.

Naar MijnPFZW

Ouderdomspensioen en partnerpensioen ruilen

Wilt u dat uw partner meer partnerpensioen krijgt, ook al bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt.

Wilt u zelf een hoger ouderdomspensioen? Dan kunt u het partnerpensioen dat u na 1 januari 2006 heeft opgebouwd, ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

Wat doet u bij verlof, ontslag of ziekte?

Het partnerpensioen kan veranderen in de volgende situaties. Bekijk wat u kunt doen.

U bent met (gedeeltelijk) onbetaald verlof

Als u (gedeeltelijk) onbetaald verlof opneemt dan blijft u verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat betekent ook dat uw partner onder bepaalde voorwaarden wel recht heeft op een volledig partnerpensioen. U vraagt dit aan via het formulier 'Aanvraag Bescherming bij verlof en werkloosheid'.

(Gedeeltelijk) onbetaald verlof, wat betekent dat voor uw pensioen?

U bent ontslagen

Als u ontslagen bent, dan blijft u verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat betekent ook dat uw partner onder bepaalde voorwaarden wel recht heeft op een volledig partnerpensioen. U vraagt dit aan via het formulier 'Melding Bescherming bij verlof en werkloosheid'.

Ontslag, wat betekent dat voor uw pensioen?

U bent ziek

Als u lang ziek bent, gaat uw salaris omlaag. U bouwt dan ook minder pensioen op. Wel blijft u verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat betekent dat er iets voor u is geregeld als u arbeidsongeschikt wordt. En ook dat uw partner onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een volledig partnerpensioen. U vraagt dit aan via het formulier 'Melding Bescherming bij verlof en werkloosheid'. ​​​​​