Partnerpensioen

Voor uw partner als u overlijdt

Wie is een partner?

Voor PFZW is een partner iemand met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan óf samenwoont op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst.

Zelf partner aanmelden bij samenwonen

Als u samenwoont op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst, heeft uw partner recht op partnerpensioen als deze bij ons is aangemeld.

Partnerpensioenregeling

​Uw partner is vanaf 1 januari 2006 voor de helft op risicobasis verzekerd voor partnerpensioen.

Wat bepaalt de hoogte van het partnerpensioen?

Na uw overlijden ontvangt uw partner partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Hoe hoog het partnerpensioen is, hangt af van een aantal zaken.

Bijzonder partnerpensioen: voor een ex-partner

In de wet is geregeld dat uw ex-partner bij uw overlijden recht heeft op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum. Dit noemen we 'bijzonder partnerpensioen'.

Afstand doen van bijzonder partnerpensioen

Uw huidige partner deelt na uw overlijden het partnerpensioen met eventuele ex-partners, als u toen ook bij PFZW pensioen opbouwde. Tenzij u hier andere afspraken over maakt.