Vrijwillig voortzetten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Op eigen kosten pensioen opbouwen bij PFZW

Wanneer u een langere tijd ziek bent of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, verliest u een deel van uw inkomen. Over het deel dat u verliest bouwt u ook geen pensioen meer op. Het is in een aantal gevallen mogelijk om uw pensioenopbouw op eigen kosten voort te zetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Kies de situatie die op u van toepassing is

Bent u langer dan een paar weken ziek en nog in dienst bij uw werkgever?

Als u ziek bent is uw werkgever verplicht om 2 jaar lang uw salaris door te betalen. Dit is per jaar minstens 70% van uw brutoloon. In veel cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Dit is samen 170%.

Meer dan 170% mag uw werkgever niet uitbetalen. U verdient minder en dus u bouwt minder pensioen op. In dit voorbeeld is dat 170% in plaats van 200%.

Misschien zijn er afspraken gemaakt met uw werkgever waardoor u toch volledig pensioen opbouwt, ondanks dat u minder salaris ontvangt. Heeft u deze afspraken niet? Dan kunt u tijdens uw ziekteperiode op eigen kosten uw pensioen verder blijven opbouwen. De kosten (premie) voor deze vrijwillige voortzetting betaalt u zelf. Uw werkgever verrekent deze kosten met uw brutosalaris. ​

Ontvangt u een ziektewetuitkering van UWV?

U bent ziek, niet langer in dienst bij een werkgever en ontvangt een ziektewetuitkering van UWV. U bouwt niet langer pensioen op bij PFZW. 

 
U kunt tijdens uw ziektewetuitkering op eigen kosten uw pensioen verder opbouwen met behulp van vrijwillige voortzetting. De kosten (premie) voor vrijwillige voortzetting betaalt u zelf.​

Bent u deels of volledig arbeidsongeschikt verklaard?

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent heeft u bij PFZW mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw. Dat betekent dat u tijdens uw arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwt zonder dat u premie hoeft te betalen.

De premievrije pensioenopbouw is gebaseerd op:

  • maximaal 75% van uw salaris dat u verdiende voor u arbeidsongeschikt werd
  • en het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard

  • Wilt u net zoveel pensioen opbouwen als voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan kunt u voor het overige deel vrijwillige voortzetting afsluiten.

Voorbeeld
U bent volledig arbeidsongeschikt. U heeft recht op een WIA-uitkering. De pensioenopbouw is dan gebaseerd op 75% (maximaal) van uw laatstverdiende salaris. Voor de overige 25% kunt u vrijwillig voortzetten.​​​

Bent u arbeidsongeschikt en werkloos?

Heeft u een loongerelateerde WGA-uitkering en bestaat deze uit een arbeidsongeschiktheidsdeel én een werkloosheidsdeel? 

 
Dan bouwt u voor het gedeelte dat u werkloos bent geen pensioen meer op. Voor dat deel kunt u uw pensioen vrijwillig voortzetten, door zelf de premie te betalen.

 

Hoe hoog is de premie?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Met onderstaande rekenhulp krijgt u snel een indicatie van welk bedrag per maand u betaalt om uw pensioen vrijwillig voort te zetten. Ook rekent u uit wat het u ongeveer aan extra pensioen per jaar oplevert. U logt in met uw DigiD.

Gebruik de rekenhulp

Vrijwillige voortzetting aanvragen

Heeft u de rekenhulp gebruikt en wilt u verder met vrijwillige voortzetting? Vraag dan een officiële offerte aan. 

Kies de situatie die op u van toepassing is:

​​​​​​​​​​​​