Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Uw opties als u niet langer verplicht pensioen opbouwt bij PFZW

U bouwt niet langer verplicht pensioen op bij PFZW. Hier leest u hoe u uw pensioenopbouw vrijwillig kunt voortzetten.

U betaalt zelf de premie voor de opbouw van uw pensioen en dat voor uw partner als u overlijdt (dit noemen we partnerpensioen). Uw werkgever betaalt niet meer mee, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Kosten berekenen

Bereken zonder verplichting de kosten van vrijwillige voortzetting in MijnPFZW.

Let op! Bij niet langer verplicht pensioen opbouwen, gelden dezelfde voorwaarden als bij ontslag. Daarom vult u bij het berekenen van de premie de situatie ‘ik neem zelf ontslag’ in.

U kunt na de berekening als u wilt direct een offerte aanvragen. Ook hierbij gebruikt u het formulier voor bij ontslag.

 

  

Bereken kosten vrijwillige voortzetting

Belangrijk om te weten

  • U kunt uw pensioenopbouw voor maximaal 3 jaar zelf verder opbouwen. Als u verder gaat als zelfstandige, kan dit mogelijk maximaal 10 jaar.
  • Vrijwillige voortzetting aanvragen is alleen mogelijk binnen negen maanden na uw situatie is veranderd.
  • Als u werkt naast uw vrijwillige voorzetting en u bouwt daarmee pensioen op, is dat van invloed op de vrijwillige voortzetting. Dit geldt voor al uw pensioenopbouw, zowel bij PFZW als ergens anders. Geef dit soort wijzigingen altijd aan ons door.

In een aantal situaties kunt u een vrijwillige voortzetting afsluiten binnen 3 jaar voor u met pensioen gaat. Dit kan als u kunt aantonen dat u:

  • een WW-, Ziektewet- of wachtgelduitkering ontvangt
  • inkomsten heeft waarover u geen pensioen opbouwt
  • om medische redenen niet kunt werken