Wat is het verschil met de collectieve basisregeling?

De pensioenregeling Accent wijkt op één punt af van de collectieve basisregeling van PFZW: de indexering (verhoging).

Wat is indexering

Wij proberen ieder jaar uw opgebouwde pensioen een beetje te verhogen aan de hand van de prijsontwikkeling. Dat heet indexering. Verhogingen worden betaald uit beleggingsrendement en premies. We verwachten dat we de pensioenen niet altijd kunnen verhogen. Voor de komende jaren is het zelfs goed mogelijk dat we regelmatig niet of niet volledig kunnen indexeren.

Indexering als u geen pensioen meer opbouwt

Let op! Als u niet meer meedoet aan deze pensioenregeling of als u al pensioen krijgt, wordt uw pensioen op een andere manier geïndexeerd. Uw pensioenfonds probeert dan uw opgebouwde pensioen te verhogen met 60% van de prijsontwikkeling. Ook dit is geen garantie en we verwachten dat de pensioenen niet altijd verhoogd kunnen worden.

Lees meer over verhogen van pensioen

De pensioenregeling Accent is op tijdelijke basis en eindigt per 1 januari 2020. Daarna geldt voor u de collectieve basispensioenregeling van PFZW.