Welke pensioensoorten biedt de pensioenregeling Accent van PFZW?

Welke pensioenvoorzieningen biedt de pensioenregeling Accent van PFZW? 

Uw pensioen 

In de pensioenregeling Accent bouwt u de volgende vormen van pensioen op:

  • Ouderdomspensioen
  • Partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt
  • Wezenpensioen voor uw kinderen jonger dan 21 jaar, wanneer u overlijdt
  • Anw-compensatiepensioen: voor uw partner, wanneer u voor uw AOW-leeftijd overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW

Meer informatie over de pensioenregeling Accent bij PFZW

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, verliest u een deel van uw inkomen. Dat heeft ook gevolgen voor uw pensioen. In de pensioenregeling Accent is ook hiervoor iets geregeld. Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Zoals dat ook geldt in de collectieve basisregeling.

Meer informatie over de pensioenregeling bij PFZW

Let op: de pensioenregeling Accent wijkt op één punt af van de collectieve basisregeling van PFZW.

Lees wat het verschil is