Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen

​Tussen maart en september ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019. Hierin staat alle relevante informatie over uw pensioen tot en met 31 december 2018. Hieronder vindt u veelgestelde vragen.​

Algemeen

Wanneer krijg ik mijn UPO 2019?

​De Uniforme Pensioenoverzichten versturen wij van maart tot en met september. U heeft uw pensioenoverzicht dus vóór 1 oktober in huis. ​

Een aantal van mijn collega's heeft hun UPO al ontvangen, ik nog niet

​De Uniforme Pensioenoverzichten versturen wij van maart tot en met september. U heeft uw pensioenoverzicht dus vóór 1 oktober in huis.

De pensioenoverzichten versturen wij (niet meer) per werkgever, zoals u misschien van ons gewend was. U en uw collega's ontvangen het overzicht dus niet op hetzelfde moment.

Waarop moet ik letten in mijn UPO?

​De drie belangrijkste onderdelen in uw Uniform Pensioenoverzicht zijn de (lichtblauwe) informatiekaders over de drie pensioensoorten in uw regeling:

  • ouderdomspensioen (onder ‘Wat krijgt u als u met pensioen gaat?’)
  • partnerpensioen (onder ‘Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’
  • arbeidsongeschiktheid (onder ‘Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?’)

 

In de kaders staan zowel uw pensioen op 31 december 2018 als het pensioen dat u nog kunt bereiken.​

Ik ben de toelichting bij mijn UPO kwijt, kan ik deze ergens downloaden?

Jazeker, als u op deze link klikt, krijgt u de toelichting als pdf in uw scherm. Via ‘bestand’ (bovenin de pdf) kunt u het document afdrukken of opslaan.

Ik heb dit jaar nog geen UPO ontvangen en ik heb het nu nodig

Ga naar MijnPFZW en kijk onder ‘Uniform Pensioenoverzicht'. Hier kunt u uw meest recente pensioenoverzicht downloaden en printen of opslaan op uw computer.

Heeft u bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van een hypotheek een recenter pensioenoverzicht nodig? Neemt u dan contact op met de klantenservice.

Kan ik mijn UPO digitaal ontvangen?

Ja, dat kan. Ga naar MijnPFZW en klik bij ‘Voorkeuren’ op de link ‘Wijzigen’.
Daarna kunt u ervoor kiezen om uw post voortaan digitaal te ontvangen. Vul ook uw e-mailadres in. Wij sturen u dan volgend jaar een e-mail als het pensioenoverzicht voor u klaar staat in MijnPFZW. Onder 'Documenten' en dan ‘Alle pensioenoverzichten’ bewaren we bovendien al uw pensioenoverzichten voor u.

Uw gegevens

Er staan onjuiste gegevens in mijn UPO

Als dit het geval is, kunt u dat bij uw werkgever aangeven. Wij krijgen uw gegevens namelijk van uw werkgever door; eventuele correcties dus ook.

De getoonde bedragen zijn op basis van de bij ons bekende gegevens per 31 december 2018. Veranderingen na 31 december 2018 in uw salaris of dienstverband zijn niet in dit pensioenoverzicht verwerkt.​

Mijn inkomen is hoger dan € 105.075, het getoonde inkomen op mijn Uniform Pensioenoverzicht klopt niet

Uw inkomen boven € 105.075 telt niet mee voor de pensioenopbouw in 2019. Wij kunnen momenteel uw werkelijke inkomen niet op uw pensioenoverzicht tonen. In MijnPFZW vindt u wel uw werkelijke inkomen. ​

Waarom staat mijn partner niet op mijn UPO vermeld?

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie op 31 december 2018. Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner met wie u samenwoont aangemeld? Dan staat uw partner nog niet vermeld op uw pensioenoverzicht. Uiteraard staat uw partner wel vermeld in MijnPFZW (zie www.pfzw.nl/mijnpfzw onder ‘mijn profiel’). 

Let op! Heeft u geen notariële samenlevingsovereenkomst, uw partner niet aangemeld of nadat uw AOW is ingegaan een relatie gekregen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.​

Hoe meld ik mijn partner aan?

Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Dit krijgen wij automatisch door van de gemeente. Woont u samen, mét een notariële samenlevingsovereenkomst, dan is het noodzakelijk om uw partner zelf aan te melden.

Ga hiervoor naar MijnPFZW. ​

Uw pensioen

Waarom wijken de bedragen op het UPO af van de bedragen in MijnPFZW?

Het UPO toont de bedragen per 31 december van het afgelopen jaar, op de AOW-leeftijd die op dat moment van toepassing was. MijnPFZW is actueler en toont het pensioen op het moment dat u inlogt.

Heeft u Flexpensioen opgebouwd? Dan ziet u dit ook op het UPO terug. Het Flexpensioen zetten wij op 60 jaar om naar ouderdomspensioen. In MijnPFZW gaan wij alvast uit van de fictieve situatie dat wij het Flexpensioen inderdaad mogen omzetten.

Ook wordt op uw UPO nog gerekend met de pensioenrekenleeftijd van 67 jaar, op MijnPFZW wordt gerekend met de pensioenrekenleeftijd van 68 jaar.

Waarom staan er geen netto bedragen in mijn UPO?

Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is een wettelijk verplicht, voor iedereen gelijk overzicht, waarin alleen bruto bedragen vermeld worden.
Netto bedragen vindt u op www.pfzw.nl/mijnpfzw.

Ik zie maar één werkgever in mijn UPO, maar heb er meerdere gehad. Waar vind ik de rest?

Uw volledige arbeidsverleden in de sector zorg en welzijn kunt u terugvinden in MijnPFZW.

Op de pagina 'Mijn actuele pensioen' ziet u een grafiek. Onder die grafiek staat de groene balk: 'Waar zijn deze cijfers op gebaseerd?'. Als u hierop drukt, kunt u via de groene link alle periodes van pensioenopbouw bekijken.

Wat is AOW en wanneer krijg ik dit?

AOW is het Nederlandse basispensioen voor iedere inwoner in Nederland. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u verzekerd voor de AOW. De AOW wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog de AOW op dit moment is en welke AOW-leeftijd voor u van toepassing is, vindt u op www.svb.nl.

 

 

 

 

Wat is de factor A en wat moet ik hiermee doen?

De factor A of pensioenaangroei (de A staat voor aangroei) is het pensioen dat u opbouwt in een kalenderjaar.

Wilt u in 2019 uw pensioen aanvullen met lijfrentes? Dan kunt u de fiscale ruimte hiervoor berekenen met de factor A van 2018. Deze factor A vindt u op uw pensioenoverzicht 2019. De fiscale ruimte kunt u berekenen met de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen.

Waar zie ik een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW?

In MijnPFZW ziet u zowel uw pensioen als uw AOW. Bij de AOW die wordt weergegeven wordt rekening gehouden met uw burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd). Als u in het buitenland gewoond heeft (waardoor uw AOW lager wordt), kunt u zelf aangeven dat er jaren zijn geweest dat u niet verzekerd was. De planner rekent dan het bedrag uit. De Sociale Verzekeringsbank (die de AOW regelt) berekent op uw AOW-leeftijd de exacte hoogte van uw AOW.

U kunt daarnaast ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website, een initiatief van de Stichting Pensioenregister, staan uw gegevens ook bij elkaar. Dit overzicht is minder gedetailleerd dan het overzicht in MijnPFZW. 

Mijn netto ouderdomspensioen staat niet in mijn UPO

Wij zijn in 2018 gestopt met de regeling netto-ouderdomspensioen. De waarde van uw netto ouderdomspensioen is in begin 2018 aan u overgemaakt en daarmee is uw netto ouderdomspensioen vervallen. Vandaar dat u dit niet meer terug ziet in uw UPO. Neem contact met ons op als de waarde van uw netto ouderdomspensioen niet aan u is overgemaakt.
 

Mijn Extrapensioen staat niet in mijn UPO

Heeft u naast de collectieve regeling ook Extrapensioen? Extrapensioen Pluspensioen is onderdeel van uw Uniform Pensioenoverzicht. Voor Extrapensioen Rendementspensioen ontvangt u een apart pensioenoverzicht voor 1 oktober.

Wanneer kan ik met pensioen?

U kunt op verschillende momenten met pensioen gaan. De pensioenregeling is flexibel.
Heeft u Flexpensioen opgebouwd? Dan krijgt u van ons vanzelf een brief ongeveer zes maanden voordat u 60 jaar wordt. Wij stellen hierin aan u voor om het Flexpensioen om te zetten naar ouderdomspensioen. Dit vergroot de mogelijkheid om eerder ouderdomspensioen op te nemen.

Wilt u vóór uw AOW-leeftijd ouderdomspensioen opnemen?
Neem contact met ons op voor een aanvraagformulier als de ingangsdatum meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd ligt. U moet daarbij een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u niet meer gaat werken voor het deel dat u ouderdomspensioen opneemt.
Ligt de ingangsdatum van het ouderdomspensioen binnen vijf jaar voor de AOW-leeftijd? Dan kunt u de aanvraag van uw ouderdomspensioen digitaal regelen via MijnPFZW en wel via ‘Wat doe ik bij’ en dan “Met pensioen gaan’. Een intentieverklaring is dan niet nodig.
U kunt voor het behoud van het Flexpensioen kiezen. Alleen bent u verplicht om dit op te nemen als u op 60 jaar niet meer werkt of tussen 60 en 65 jaar minder gaat werken/stopt met werken. U krijgt dan tussen uw 65e en uw AOW-leeftijd geen pensioen.

Wilt u Flexpensioen opnemen? Neem dan zelf even contact met ons op voor een aanvraagformulier.
Neemt u het pensioen voor uw 60e op dan moet u ook een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u niet meer gaat werken voor het deel dat u Flexpensioen opneemt.
Neemt u Flexpensioen op tussen 60 en 65 jaar, dan is een intentieverklaring niet nodig.

Bent u geboren op of na 1 januari 1965?
Het ouderdomspensioen gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de maand die 5 jaar voor de pensioenleeftijd van de (gewezen) deelnemer ligt.
Het Flexpensioen gaat niet eerder in dan 60 jaar.

Bent u geboren vóór 1 januari 1965?
Dan kunt u onder voorwaarden vanaf 55 jaar ouderdomspensioen opnemen.

​Hoe neem ik contact op met de klantenservice?

U kunt bellen naar de klantenservice op 030-2775577 (op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur). Of neem contact op met ons via de website. Daar heeft u de mogelijkheid om met ons te chatten. Als de chat niet is ingeschakeld, kunt u ook uw vraag stellen via het contactformulier
​​​​